Diplomuddelinger

Diplomuddelinger.


Foreningen hædre hvert år, i forbindelse med generalforsamlingen, bygnings- eller grundejere, der har gjort en særlig bevaringsmæssig indsats med et diplom.    Se flere billeder under menupunktet Fotoserier.

2003 uddeltes diplom til Randers Kommune for den smukke omlægning af kirketorvet. Til Mølleejer Søren Hejlesen for engageret restaurering af Kristrup Mølle og Randers Amtsavis for bevaring af den fornemme udvendige belysning ved hovedindgangen.

2004 uddeltes diplomer til: Elin Tjærby og Poul Kjersting for fornem bevaring af den unike entre i ejendommen St. Voldgade 8.

Til Hans Henrik Ditlev for fornem restaurering af trapperummet i ejendommen St. Blichersgade 12.

2005 uddeltes diplomer til: Susanne og Jørgen Koch, for fornem renovering af de oprindelige vinduer og døre i vilaen Parkboulevarden 4. Til John Wessman, for historisk renovering og bevaring af de oprindelige vinduer i villaen Udbyhøjvej 71. Til Urzula Olowska Hougaard, for nænsom og forstående istandsættelse af facaden med respekt for de arkitektoniske kvaliteter på ejendommen Houmeden 21.

2006 uddeltes diplomer til: Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, afdelingen for natur og trafik. For udsædvanlig pleje og bevaring af Randers Amtmandsboligs haveanlæg. Til Lona og Tommy Jensen. For bevaring og nænsom pleje af Skandinavisk Bjælkehus. et oprindeligt sommerhus, Egevangen 17, Randers.

Til Bestyrelsen for Asylet Merkur. Ankerstjernevej 7 - 11 Randers. For flot og oprindelig bevaring, herunder originale døre, dørgreb og gelændere.

2007 uddeltes diplom til: Carl Kirk Iversen og Else Iversen. For nænsom pleje og bevaring  af de samlede anlæg, ejendommen "Henriks Eje", Mariagervej 261 - 263, Randers opført 1791 og fredet i 1950.

2008 uddeltes diplomer til: Brian Bruun Falkner. For ejendommen St. Blichersgade 5, Randers.

For vedligeholdelse og bevaring af byens tidligere borgmesterbolig  opført 1891 v/arkitekt Tage de Fine Olivarius.

Til boligforeningen Møllevænget & Storegaarden. For sober istandsættelse og fornyelse - enkle og ligefremme løsninger med respekt for husets arkitektur, af afdeling 12 Flintebjerg Alle 11 - 13/ Gl. Hadsundvej 5 A - B opført 1949/ 1950 v/ arkitekt Richard Bach.

Til Foreningen til Lillebjørns bevarelse, Randers. For enestående bevaringsarbejde og engagement - et stykke kulturhistorie formidlet på forbilledlig vis.

2009 uddeltes diplomer til: Randersegnens Boligforening. For bevaring af det firlængede gårdanlæg Syvager 1 – 23 Lem ved ombygning fra landbrugsproduktion til familieboliger til gavn for landsbyens udvikling. Anlægets bevaring har samtidig unik betydning for landsbyens struktur.

Til Randers Kommune Miljø- og Teknik,,Veje og Bygninger.

For Genplantning og omsorgsfuld pleje af ny lindeallé mellem Støvringgård Kloster og Mellerup. Alléen udgør et overordentligt vigtigt element i kulturmiljøet.


2010 uddeltes diplomer til: Fussingøgruppen.  For  Enestående engagement som tilfører de historiske bygninger, Fussingø, nye og spændende kulturelle værdier, til stor glæde for alle.

Til Randers Kommune, Miljø- og Teknik, Stadsarkitektens kontor. For nytænkende planlægningsarbejde ved udformningen af bevarende lokalplan for Vester Altan området.


2011 uddeltes diplom til: Andesboligforeningen  ”Aagaarden”. For fornemt eksempel på vinduesudskiftning og altanrenovering med vægt på husets oprindelige kvaliteter.

Samtidig er der udvist forståelse for betydningen af at bevare de originale døre.

”Aagaarden” fremtræder nu i sit ydre som ved opførelsen i 1940.


2014 uddeltes diplomer til: Den selvejende institution Lyshøj Mølle. For stort engagement og stor ihærdighed for at få den historiske Lyshøj Mølle restaureret.

Til: Randers Kloster. For istandsættelse og genopførelse af kloster- og kirkegårdsmur ud mod Blegdammen.

Til: Randers Statsskole. For smuk og nænsom istandsættelse af skolens festsal.


 

2015 Uddeltes diplom til Kejsergaardens Venner for det store engagement og stor  ildhu for bevarelse af gamle håndværkstraditioner og færdigheder i gamle håndværksfag.

2016 Vestre Bakkevej 36 B

Diplom gives til Anne og Ole Wolthers For fin og forstående istandsættelse og bevaring af det oprindelige hus, herunder tilbygninger gennem årene, udført med kyndig rådgivning.

2017. Diplom gives til Bonnie og Ole Tøttrup, Chr. Winthersvej 4, Hornbæk, Randers. For: "Med stor pietetsfølelse og flid at have bevaret et fint eksempel på ”Bedre Byggeskik” for eftertiden." og til Lisbeth Vammen Hansen og Svend Aage Møller Hansen Nørre Boulevard 63.Randers. For: "Med fin forståelse og respekt at have bevaret villaens originale udtryk og tidstypiske detaljer".2018. Diplom gives til Hans Richard Sylvestersen og Eva Bjerrum RønneAllé 5, Randers. For: "Bevaring af det oprindelige hus, så det fremstår som en spændende og romantisk tidslomme"og til Christian Krogh og Annette Wessman Højriis,  Udbyhøvej 99, Randers For: "Forståelse for bevaring af det fornemme hus, herunder speciel den omhyggelige genskabelse af de oprindelige sprossevinduer og korrekt overfladebehandling"

2019 Diplom gives til Kirkens Korshær v/ Jørgen Jørgensen for vedligeholdelse og bevaring af forhusene I ” Løgstrupgården” med adressen Vestertorv 16 i Randers. Hædersdiplomet er tildelt ”For nænsom vedligeholdelse og bevaring af bygningerne fra 1770 og 1900 samt brostenbelægningen i port og gårdrum”.og til Steen og Eva Lynenskjold Skovlyvej 8, Randers. Hædersdiplomet er i dette tilfælde tildelt ”For med fin forståelse og respekt, at have istandsat og bevaret villaens originale arkitektoniske udtryk og tidstypiske detaljer”.