Kontakt. Tips. Ideer

Kontakt. Tips. Ideer

På denne side har vi anbragt adresserne til nogle interessante links. Endvidere nogle ideer til bøger, artikler og tidsskrifter, der efter vores opfattelse er interessante i forhold til foreningens virke.

Har du nogle ideer til hjemmesider eller bøger, tidsskrifter eller artikler, eller har du lyst til at give os input til denne hjemmeside eller foreningens aktiviteter hører vi gerne fra dig. Du kan f. eks bruge den nedenstående 

Gode links:

Slots- og Kulturstyrelsen


Landsforeningen.

Realdania.

Realdania Byg.

Realdania By.

Raadvad Centeret.

Godt at læse:

Kommuneplan 2017

Arkitekturpolitik Randers Kommune

Byfornyelse af Svaneapoteket.

Visioner for Kulturhuset 2020

Fonden til bevarelse af gamle huse i Randers Kommune

Fredede bygninger i Randers Kommune.

Byggefilm

Historiske Huse.


Kulturspor på

Randers Havn


 Har du ideer til gode sider? Så kontakt os her: