Medlemsskab

Medlemsskab.

Vi vil gerne være flere

Her er et attraktivt  tilbud til dig, som værdsætter god arkitektur, design og æstetik.

det handler om hele Randers Kommune, om bygninger, pladser, by- og landskabsmiljøer og alle vore lokale omgivelser i hele kommunen, som vi færdes i dagligt.


Det er kort sagt en opfordring til at blive medlem af Foreningen for By- og landskabskultur i Randers Kommune.


Foreningens formål er ønsket om at være med til at bevare værdifulde by- og landskabsmiljøer, bygninger eller bygningsdele i Randers Kommune, men også at medvirke til at tilføje nye æstetiske værdier i harmoni med det bestående. Dette gør vi bl.a. ved oplysende virksomhed, rådgivning samt kontakt til grundejere, byplanmyndigheder og ander med indflydelse på by- og landskabsbilledest udformning.


Foreningens aktiviteter og arrangementer er vidt forskellige. Fælles for dem er såvel fortidens som nutidens arkitektur og byplanlægning. Det vil sige at det historiske forenes med det nutidige. Foreningens aktiviteter omfatter bl.a.:

- Fælles ture og arrangementer til seværdige historiske, såvel nutidige bygninger og lokaliteter med rundvisning etc.

- Formidling i tekst, foto og illustrationer om historiske emner.

- Præmiering: Foreningen hædre hvert år, i forbindelse med generalforsamlingen. grund- og bygningsejere. der har gjort en særlig bevaringsmæssig indsats med et hædersdiplom. Se også tidligere års diplomuddelinger.

- Årlig generalforsamling med tilhørende foredrag/ rundvisning.


Alt dette for et kontingent på kun kr. 300,00 årligt.


Udfyld nedenstående kontaktformular.


Opgiv din adresse og telefonnummmer i beskedfeltet og tryk på send. Så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.


Vi glæder os til at høre fra dig.