Foreningen

Foreningen.


Foreningen for By- og landskabskultur i Randers Kommune er en selvstændig upolitisk forening med omkring 70 medlemmer, som har interesse i byggeæstetik samt landskabskultur generelt.

Ledelsen består af en bestyrelse på 7 personer som præsenteres nedenstående.


Formålet med foreningen er, at være med til at bevare værdifulde landskabs- og bymiljøre. bygninger eller bygningsdele i Randers Kommune, men også at medvirke til at tilføje nye æstetiske værdier i harmoni med det bestående. Dette gør vi bl.a. ved oplysende virksomhed, rådgivning samt kontakt til grundejere, byplanmyndigheder og ander med indflydelse på land- og bybilledets udformning.


Foreningen opstod som en græsrodsbevægelse i 1977 og navnet var oprindeligt "De Gamle Huses Venner".

"Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune" stiftedes på fundamentet af denne forening den 5. december 1983.


Den første sag var medvirken ved redning af de 2 gamle huse i Nygade 2 og 4. hvilket var den direkte årsag til at "Fonden til bevarelse af Gamle Bygninger" blev genoplivet.


Fonden til bevarelse af gamle bygninger er i tæt samarbejde med vores forening - uden vi er en del af denne. Vi er repræsenteret i fondens bestyrelse med 2 personer og er derved sikret medindflydelse.


Bevaringsudvalget og Bygnings- og Forbedringsudvalget under Randers Kommune.

Bevaringsudvalget  under Randers Kommune blev nedsat af byrådet i 2007.

Bevaringsudvalget har en rådgivende funktion til et eller flere stående kommunale udvalg f. eks. Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Bevaringsudvalgets formål  er gennem dets arbejde kan gøres en indsats for at bevare den store, bygningsmæssige kulturarv i kommunen og at man ved bygningsændringer på bevaringsværdige bygninger vælger den løsning, der bedst spiller sammen med og respekterer bygningens bærende bevaringsværdi.

Vores forening bestrider formandsposten i begge udvalg har dermed direkte indflydelse på rådgivningen af kommunens øvrige udvalg og byrådet.


Landsforeningen By&Land Danmark, som vi er medlem af. tælle ca. 10.000 medlemmer og er den eneste forening, der kan indstille til fredning af gamle huse.

Læs mere på landsforeningens hjemmeside: http://byogland.dk


Visionen er at være medvirkende til at skabe en moderne by med respekt for det bestående.


Meld dig ind! - Ring eller mail til os. Jo flere medlemmer vi er , jo bedre bliver vi hørt! ( Læs også under "Medlemsskab")


Medlemsskabet koster kr. 300,00 årligt. I kontingentet er inkluderet hæftet "By og Land", som tilsendes medlemmerne 4 gange årligt, ligesom du vil modtage et nyhedsbrev ligeledes 4 gange årligt, fra foreningen.


Foreningens vedtægter

Formandens beretning 2024

Foreningens CVR-nummer: 41076534

Bestyrelsen.

Jan Nørskov Jørgensen

Formand    (Webansvarlig)

Tlf. 21416868

Mail:norskovjorgensen@gmail.com


Mette Mønster

Kasserer

Tlf. 41262154

Mail:mettemoenster@yahoo.dk


Flemming Bûlow

Bestyrelsesmedlem

Tlf 86434595

Mail: flb@thage-w-nielsen.dk

Lars Malmstrøm

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 86423078

Mail: lars0103@gmail.dk

Maria Fangel

Sekretær

Tlf. 41453534

Mail: lunalt2@gmail.com

Birgit Veje Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 28498610

Mail: birgitveje@mail.dk

Hanna Christensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 29436127

Mail: hanna.ch@sol.dk