Iguanbryderne

Aktuelt lige nu.

Tinghuspladsen.


Fra de bedste intentioner til noget rod

Forløbet indtil nu:

På det første møde den 22. september 2022,  gjorde vi rede for vores holdning til pladsen. Vi oplyste at pladsen og miljøet på pladsen kunne blive optimalt med en brostenbelægning på pladsen uden nogen form for trafikregulering, da en sådan løsning ville på fornem vis ville harmonerer som bindeled mellem Schousgadekvarterets brolægning som overgang til Thors Bakke, en trafikal løsning som har fungeret uden problemer de sidste 30 år eller mere. Vi forslog endvidere at det rustne rækværk omkring parkeringspladsen foran Tinghuset blev fjernet og evt. erstattet med nogle pullerter a´la dem det står i Randers Midtby.

Vejafdelingen oplyste os at Politiet havde forlangt at der skulle være en tydelig trafikregulering af pladsen, da det blev forventet en betydelig øget trafikmængde over pladen når byggeriet af det sidste højhus på Thors Bakke var færdiggjort og Nørre stræde blev åbnet igen,  at man ikke kunne finde økonomi til en brolægning af Tinghuspladsen og at det var lovet beboerne i Schousgadekvarteret!! at de 3 parkeringspladser der var midt på pladsen blev genetableret på pladsen.

På dette møde blev vi præsenteret for et skitseforslag med den nuværende vejføring med en betydeligt skiltemængde bl. a. et skilt ved udkørslen fra Schousgadesiden, lige foran springvandet mod nord. Ligeledes et antal blomsterkummer på arealet i højre side af Tinghuspladen hvor ”lommen” er placeret. Vi fremførte at ”skilteskoven” ville ødelægger helhedsindtrykket af pladsen og Iguanbryderne og vi bad vejafdelingen om at udarbejde et nyt forslag uden de mange skilte og uden blomsterkummer, hvilket de indvilgede i.

Den 15. november 2022 mødtes vi igen med vejafdelingen, hvor vi fik forelagt et forslag med den løsning som nu er ført ud i livet, og med en reducering af skiltemængden og med pullerter tegnet ind foran Tinghuset  og omkring ”lommen” uden blomsterkummer samt indtegnet de 2 parkeringsfelter bag springvandet (uden parkeringsskilt). Vi fremførte overfor vejafdelingen at ”Lommen” i stedet for pullerter blev forhøjet og belagt med brosten og at de 2 parkeringsfelter blev fjernet.

Vejafdelingen fastholdte at der skulle genetableres de 2 parkeringsfelter og at man var usikker på at løsningen med brostenbelægningen i ”lommen” kunne accepteres af politiet. Vi gav udtryk for at vi var bekymret for helhedsudtrykket for pladsen  og Iguanbryderne og mødet blev afsluttet uden at vi kom frem til en løsning i enighed. Efterfølgende skete der ikke noget på pladsen før i sommerferien i år hvor pladsen fik en ny asfaltbelægning og pladsen fremstod, for os set. Acceptabelt, når vi nu ikke kunne få brostensbelægning.

Efter sommerferien blev der så streget op og monteret plasticpullerter med reflekser omkring ”lommen” og bag springvandet og placeret et parkeringsskilt ved de 2 parkeringsfelter. Et parkeringsskilt der dækker for synet til Iguanbryderne når man kommer fra Tinghusstræde og springvandet fra nord og syd er ”pakket ind” i parkerede biler klods op af springvandet. Det rustne rækværk foran Tinghuset er nu fjernet og erstattet med støbejernspullerter med kæder, uden nogen som helst æstetisk sammenhæng med det øvrige interiør på pladsen. Vores værste anelser er desværre blevet til virkelighed. Hele ideen med at pladsen med springvandet skulle være et smukt bindeled mellem Schousgadekvarteret og Thors Bakke i harmoni mellem de gamle og nye bygninger omkring pladsen. En ide, som de tilstedeværende politikere ved indvielsen af Iguanbryderne i august 2022 delte. Den ide er nu helt væk med den valget løsning. Meget nedslående for alle dem/ os der har lagt et stort arbejde i genopførelsen af Iguanbryderne og meget ødelæggende for motivationen for at gå ind i lignende projekter i fremtiden.

Jeg har adviseret nogle af vore politikere og ledere i forvaltningen om, at vi ønsker et møde om ændring af de valgte løsninger på pladsen.

Sidste nyt: Vi har nu været til et borgermøde med alle indvolverede parter og Kommunen vil nu se på en anden løsning på pladsen. 

Forhåbentlig en løsning alle parter vil blive tilfredse med.

Hvad er din mening? Send din kommentar til bestyrelsen!