Diplom 2018 


                                          FORENINGEN FOR BY- OG LANDSKABSKULTUR         

 

                                                          i RANDERS KOMMUNE

Diplomoverrækkelser 2018


Foreningen hædre hvert år, i forbindelse med generalforsamlingen. grund- og bygningsejere. der har gjort en særlig bevaringamæssig indsats med et hædersdiplom. Se også tidligere års diplomuddelinger.

Rønne Allé 5 8930 Randers NØ

Højriis Udbyhøjvej 99 8930 Randers NØ

Fra venstre: Jan Nørskov Jørgensen, Eva Bjerrum, Hans Richard Sylvestersen og Christian Krogh.

Rønne Allé 5 Dronningborg. Tilhørende Hans Richard Sylvestersen

og Eva Bjerrum.

Huset er bygget af en ingeniør ved togfabrikken, som et sommerhus i 1911.

Husets arkitekt kendes ikke. Byggetilladelser og tegninger er forsvundet i fortidens tåger, men Huset fremstår i dag som et flot og velbevaret eksempel på datidens opfattelse af landlig sommeridyl.

Huset er i dag en helårsbolig, men husets ånd og oprindelighed er målrettet bevaret med respekt med hensyn til valg af materialer og metoder.

Diplomet tildeles: "For bevaring af det oprindelige hus, så det fremstår som en spændende og romantisk tidslomme.Udbyhøjvej 99 Højriis. Tilhørende Annette Wessmann og Christian Krogh.

Huset hører til blandt nogle af byens mest markante bygninger, med en flot placering i Dronningborg.

Selve bygningen er opført i 1902 og har siden sin opførelse været i privateje som sommer resistens/ direktørbolig, kommunalejet bibliotek, kursuscenter for en virksomhed og nu igen i privat eje.

Husets fine arkitektur har gennem fortiden været udsat for direkte overgreb og misligholdelse.

F. eks. Har der været foretaget vinduesudskiftninger. Intet kan som forkert udformede vinduer og materialevalg, fuldstændig ændre en bygnings udtryk, hvad vi desværre alt for ofte ser.

Den nuværende ejer har gennem et målrette kæmpearbejde indvendigt som udvendigt fået rette op på fortidens synder i dyb respekt for husets oprindelige arkitektur og materialer.

Renoveringen af husets vinduer er et kapitel for sig. Under kommunens ejerskab var huset blevet udstyret med store termoruder i energisparetidens tegn.

Gennem et omfattende arbejde er vinduerne nu ført tilbage til den oprindelige udformning, fremstillingsmetode og materialevalg, således at husets igen fremstår med sit oprindelige fornemme arkitektoniske udtryk.

Diplomet tildeles: "For Forståelse for bevaring af det fornemme hus, herunder speciel den omhyggelige genskabelse af de oprindelige sprossevinduer og korrekt overfladebehandling".