Diplom 2017

 

 

 

FORENINGEN FOR BY- OG LANDSKABSKULTUR

i RANDERS KOMMUNE

Diplomoverrækkelser 2017

 

Foreningen hædre hvert år, i forbindelse med generalforsamlingen. grund- og bygningsejere. der har gjort en særlig bevaringamæssig indsats med et hædersdiplom. Se også tidligere års diplomuddelinger.

Nørre Boulevard 63

Chr. Winthersvej 4

Fra venstre: Ole og Bonnie Tøttrup. Lisbeth Vammen Hansen, Svend Aage Møller Hansen og Jan Nørskov Jørgensen.

Huset Nørre Boulevard 63 Tilhørende Lisbeth Vammen Hansen og Svend Aage Møller Hansen, blev oprindelig opført til smedemester Martin Havn. Huset er en tidstypisk villa, opført i 1953 – 1954. Villaen er tegnet af arkitekt Valdemar Rasmussen.

Generelt er 50'ernes murermestervillaer enkle, funktionelle og uden prangende pynt. Det er en økonomisk og stilfærdig hustype opført af traditionelle materialer og typisk karakteriseret ved røde mursten med fine, stilfærdige detaljer, synlige, hvidmalede spærfødder, udhæng og vindskeder, markant saddeltag med røde teglsten.

Villaen fremstår i dag med et typisk indgangsparti samt fint vedligeholdte vinduer hvor det originale udtryk og udformning er bibeholdt.

Dipolmet gives for: "Med fin forståelse og respekt at have bevaret villaens originale udtryk og tidstypiske detaljer"

 

Huset Chr. Winthersvej 4 Tilhørende Bonnie og Ole Tøttrup, blev oprindeligt opført til toldkontrollør Lemvig- Hammer og blev derfor efterfølgende kaldt ”Hammershus”.

Huset stod i sin oprindelige form færdigt i 1929. Huset er tegnet af arkitekt Mogens Poulsen og er et godt eksempel på bevægelsen ”Bedre Byggeskik”, som blev stiftet af en række arkitekter i 1915. Begrebet anvendes nu om en stilperiode i dansk arkitektur, 1915 - 1940.

Huset fik i 1957 tilføjet et indgangsparti mod vejen og en terrasse mod haven. Begge dele på forbilledlig vis tilpasset den oprindelige bygning.

Huset fremstår med en klassisk opbygget facade med tidstypiske mur-detaljer, med det oprindelige tag og fint vedligeholdte originale vinduer med koblede rammer.

Huset er optaget i kommuneatlasset som bevaringsværdigt.Diplomet gives for: " Med stor pietetsfølelse og flid at have bevaret et fint eksempel på "Bedre Byggeskik" for eftertiden"