Nyheder

 

 

 

FORENINGEN FOR BY- OG LANDSKABSKULTUR

i RANDERS KOMMUNE

Nyheder.

Nyhedsbrevet september 2017 Uddrag.

Vandtårnet endeligt fredet!

Seks års kamp for at bevare Jensen Wærums gamle vandtårn fra 1905 har nu endelig båret frugt idet Slots- og Kulturstyrelsen har fredet bygningen.

Formålet med fredningen er at sikre og bevare et arkitektonisk tidstypisk vandtårn fra 1900 tallets begyndelse

Vandtårnet vidner om datidens forsyningskultur sam om de krav til forbedring ad de almen livsvilkår f. eks. rindende vand i boligerne som fulgte i kølvandet på 1800 tallets urbanisering. Det smukke vandtårn kan ses viden om, når man nærmed sig randers fra nord..

 

Se Slots- og Kulturstyrelsens begrundelse for fredningen

Arkitekter der tegnede Randers

Vi bringer her en kort artikel om nogle af de arkitekter, som med deres kreativitet og store faglige dygtighed, har været med til at forme vores by.

 

 

Julius Ansteen Posselt

 

 

 

 

 

 

 

Født 1877 – 1935.

Uddannelse: murer og arkitekt. Kom til Randers i 1900 som assistent

hos arkitekt Jensen Wærum. Etablerede sig som 26 årig i 1903 som murermester og arkitekt i byen.

Optager i 1917 arkitekt Bruno Simonsen som kompagnon. (Posselt & Simonsen).

Posselt stod for opførelsen af talrige og væsentlige bygninger i sin tid.

Den som kendes og huskes af de fleste er uden tvivl ”Randershus” opført 1907.

Posselt har desuden givet tegninger til et helt industrikvarter i havnekvarteret i Randers: Valsemøllen Olympia som i sig selv er et fint stykke industrihistorie i Randers som stadig står og endnu kan redes, da bygningen er erklæret bevaringsværdig. Administrationsbygning Trifoleum A/S, opført 1917 i Bedre Byggeskik med Barok indgangs-portal. Randers Korn & Foderstofforretning, pakhuse og administrationsbygning. Randers kommunes Kreatur- og Markedshaller (nedrevet). S.C. Sørensens forretningsejendom (Lille Amalienborg- nedrevet) en del af huset kan opleves inden i den nyere bygning. Det Græske hus i Vestparken. Den anseelige villa i nyklassicistisk stil Skovlyvej 8, 1923. Den ligeså anseelige villa og direktørbolig for bryggeren på Thor (nedrevet). Vorup Plejehjem. Rådhusteatret- byens vel nok smukkeste biograf.